Sanat Terapi


Sanat Terapi

Bireyler çevrenin ve toplumun değerlerinin baskınlığı altında kendi öz gelişimlerini unutabilirler. Oysa sağlıklı, dingin ve mutlu bir yaşam

sürdürebilmek için kendi özümüzü tanımaya, yaşamımızı özümüzle uyumlamaya ihtiyacimiz vardır. Kendimizi ifade etmek – resimle ya da yazıyla – özümüzü ortaya çıkarmak, yaratıcı bir süreçtir ve sanat terapisinde özümüzü ortaya koyan bu süreç desteklenir, özümüzü güçlendirerek yaşamda esnekliğimizi ve problem çözme becerilerimizi artırır ve güven olgumuzu da geliştirir.

sanat terapi

Çeşitli rahatsızlıkların özünde görülen anksiyete, umutsuzluk olguları, v.b. kısıtlayıcı hisler yaratıcılığımızla yumuşak bir şekilde yavaş yavaş yok olur.

Yaratıcılık ile mental hastalıklar arasındaki olası bağlantılar 20. yüzyılın başlarında ilk önce Avrupa ve daha sonra Amerika’da, sanatın ve yaratıcılığın terapi süreçlerine katilmasiyla belirginleşmiştir.

Art therapy kavramı ressam Adrian Hill’in terapi gördüğü sanatoryumda diğer hastalarla yaptığı resim çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Sanatçı bu çalışmaları 1945 yılında Art Versus Illness adlı kitabında yayınlar.

Sanat terapisinin diğer terapilere göre farkı, terapi sürecinde uzmanla danışan ilişkisinin içine üretilen eserin meta olarak alınması; bir sanat terapisi üçgeni kurulmasıdır:

Ekran Resmi 2014-12-07 16.21.57

Danışan ve uzman hem eser üzerinden hem de direk ilişki kurar. Eser üzerinden kurulan ilişki, danışanın kendini, istediği taktirde, korunaklı şekilde (direk duyguları yerine resim üzerinden konuşarak) ifade etmesine yardımcı olur.

Yaratıcılığa geniş olanak sağlayabilmek açısından çalışmalarda kapsamlı bir malzeme yelpazesi kullanılır. Seans esnasında üretilen eserler dışavurum olarak ele alınır ve terapiste simgeler üzerinden çalışacağı alanları sergiler. Böylelikle ortaya çıkan simgeler dönüştürülerek temelinde yatan negatif inançlar, kısıtlamalar veya travmalar giderilir, danışan geçmişin olumsuz etkilerinden arınır.

Sanat Terapisi kimlere yapılır?

Günümüzde Sanat Terapisi, birebir ve grup etkinlikleri olarak uygulanabilmekte ve bireye farklı teknik ve uygulamalarla faydalar sağlamaktadır. Herkesin içinde farklı oranlarda da olsa, sanatçı özellikler bulunur. Bu terapi yöntemi ile amacımız sanatçı olmak değil, özümüzde var olan özellikleri, değişik sanat dalları vasıtasıyla ortaya çıkarmaktır.

Konuşarak kendimizi belli bir yere kadar ifade edebiliriz. İçimizde var olan ve sözcüklerle ifade edemediğimiz yanlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi Sanat Terapisi metoduyla son derece doğal, içgüdüsel ve rahatlıkla ifade edebilme şansını yakalarız. Resim, heykel yaparak, dans ederek, hareket edip, sesler çıkararak, yazı yazarak içimizdekileri dışa yansıtırız.

Danışanın terapi süresince oluşturduğu yaratımlar, terapist tarafından yargılanamaz. Danışan ve Terapist bu süreçte birlikte bir keşif yolculuğundadır. Danışanın sahip olduğunun farkında olmadığı yanları ortaya çıkabilir. Sanat Terapisinin faydalarını özetle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

– Kişinin bedenine güvenini tazelemesi

– İçsesine daha çok kulak verme

– Gevşeme, yavaşlama, rahatlama, çözülme ve dinginleşme

– Fiziksel, duygusal ve zihinsel engelleri

– Hareket, resim, yazı, sesle kendi doğasını ifade etme

– Kendiyle bilinçli yakınlık kurma, kendi içinde güvenli alan oluşturma

– Yapmak / olmak arasındaki farkı deneyimleme

– Zorlamak yerine izin verme

Bu çalışma sanatın iyileştirici gücünden günlük hayatta da yararlanabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Analizden çok kişinin kendini bir bütün olarak deneyimlemesi ve ifade edebilmesinin kapılarını açar.

alev_foto

ALEV ÜNEL

ALEV ÜNEL KİMDİR?
Alev Ünel Köln doğumludur. İlk,orta ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamlamıştır. 2004 yılında BerlinFachschule für Sozialpadagogik okulundan mezun olmuştur. Berlin’de pedagog ve eğitmen olarak farklı kuruluşlarda aile danışmanlığı,kadın kuruluşlarında proje sorumlusu,gençlik merkezlerinde rehber öğretmen ve okullarda danışman olarak çalışmıştır.Berlin Lebenswelt e.V. derneğinde Madchenzentrum Szenenwechsel ve Reinike – Fuchs Grundschule okulunda terapist,eğitmen ve yönetici olarak görev almıştır.

Berlin’de Berlin Gençlik Bakanlığı ( Bezirksamt Reinikendof Abteilung Juged und Famile) çocukları koruma programında farklı kültürlerin, çocuklar üzerindeki etkileri ve değişimleri projelerinde yer almıştır.

13-21 yaş grubu proje( madde bağımlılığı,spor,boş zaman değerlendirme aktiviteleri,kadın ve erkek olmak) çalışmalarına katılmıştır.

Almanya’da aldığı diğer eğitimler:

-ISI Berlin (Institut für Systemische Impulse und Ausbildung) sistemik çocuk ve ergen terapisti;

-Aile danışmanlığı;

-Ebeveyn-Çocuk ilişkilerini kuvvetlendirme eğitimi

-Autogenes Training ( AT ile tedavi yöntemi ) koçu;

-Dışavurum –sanat terapisi;

-Dans ve Hareket Terapisi;

-Nefes Terapisi

 

 

İstanbul’da Egitimler

Nirengi  danışmanlıkta sanat terapisi Workshop

Yaratıcı Sanatlar Terapisi , dans ve hareket terapisi;

Resimle yaratıcılık eğitimi

Bu yolculuğu yetişkinlerle,çocuklarla,gençlerle İstanbul,Antalya ve Berlin ağırlıklı olmak üzere çok farklı şehirlerde sürdürmektedir.

Danışanlarına kişinin beklentisi ve ihtiyacı doğrultusunda farklı terapi ekollerinden teknikler sunmaktadır.Sanatın ve yaratma sürecinin iyileştirici gücüne inanmakta ve terapilerinde görsel sanatlardan dansa,resimden müziğe farklı tekniklerden faydalanmaktadır.Bu değişim ve iyileşme yolculuğunda farkındalık meditasyonları,aile dizimi,obje çalışmaları,nefes ve rahatlama tekniklerini kullanmaktan mutluluk duymaktadır.

Paylaş: