Terapiler


Aile dizimi Bert Hellinger’in geliştirdiği sorunlara bütünsel bir açıdan bakan sistemik terapiler arasında yer alır. Bireyi ailenin bir parçası olarak ele alır ve sorunu çok boyutlu inceleme olanağı verir. Konuya derinlemesine baktığımızda sorunların sadece bugün yapıp ettiklerimizle ilgili olmadığını anlıyoruz. Resimde bizi oluşturan tüm parçaları fark ediyoruz. Bizim varlık sebebimiz ebeveynlerimiz, onların ebeveynleri ve geriye doğru büyüyen kocaman bir piramit. Arkada piramidin genişleyen bölümünde yaşanan olaylarla bir bağlantımız var. Olayları yaşayan atalarımızın hislerini biz bugün burada hissedebiliriz. “Dedesi erik yer torunun dişi kamaşır” sözünün gerçeklik payını görebiliriz. Hem atalarımızın yaşadığı olaylar hem olaylar karşısında takındıkları tavırlar, onların karakter özellikleri bize yansır. Maddi ve manevi miras kuşaktan kuşağa aktarılır. Boy, ten rengi, saç rengi gibi fiziksel özellikler yanında davranış biçimlerini de ebeveynlerimizden miras alırız. Olumlu ya da olumsuz tüm özellikler adil bir şekilde sonraki nesle aktarılır. İyileşmesi zor genetik hastalıklar bile adaletin tecellisidir. Neden “genetik geçişli hastalıklar zor iyileşir” diye bir kanı vardır? Çünkü o hastalığın sebebi çok gerilerde bir yerde saklanmıştır. Bizim göremeyeceğimiz bir olay içinde bir kilit vardır. Bizden önceki nesil onu çözmeden bırakırsa yeni nesilde birileri bunu taşımak durumunda kalacaktır. Ta ki genç kuşakta biri çıkıp bu konuya bakana kadar. İşte tam da burada bilincin yükselmesinden bahsedebiliriz. Farkındalık sahibi birey olayı merak edip araştırmaya başladığında şifa da akmaya başlayacaktır. Kader denilen sert duvar yumuşayacak ve yeniden şekil alabilecektir. Kimi çaresi yok denilen hastalığını iyileştirir, kimi kendi ile ilgili derin bir farkındalık kazanarak artık hayata farklı bir penceren bakabilir. Çoklukla deneyimlediğimiz şey bireyin artık ailesine ve olaylara sevgi ile bakabilme kabiliyetinin artmasıdır. Sorunun neden orda olduğunu fark ettiğinde geçmişten sevgiyle özgürleşebilir. Hellinger’in dediği “kabullenmenin özgürlüğü “bu çalışmayı tanımlayan güzel bir başlıktır. Ve özgürlük insanın sahip olacağı en büyük hediyedir. Bakılabilecek bazı konular: Sürekli tekrar eden sebebini anlayamadığınız her türlü sorun Kadın-Erkek ilişkilerindeki sorunlar İş sorunları ve maddi sorunlar Kanser, şeker, panik atak, sedef, madde bağımlılığı,depresyon gibi sağlık...

Read More

Reiki Evrensel Şifa Reiki kaynağı Tibet olarak bilinen çok eski bir şifa tekniğidir. Herhangi bir dine ve inanca ait değildir. Uzak doğudaki eski metinlerin çözülmesi ile bu öğreti de yoga gibi su yüzüne çıkmış yeniden insanlığın hizmetine sunulmuştur. Reiki Japonca Re ve Kİ kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. “Re” evrensel, “Kİ” ise yaşam enerjisi anlamına gelir. En yaygın çevirisi “Evrensel yaşam enerjisi” şeklindedir. Şifa enerjisinin en saf hali olan reiki herhangi bir beceri gerektirmez. Herkes reiki uygulayabilir. Reiki öğrenmek inisiye(el alma) yöntemi ile mümkündür. Üç aşamada gerçekleşen eğitimin üçüncü aşaması eğitmenlik aşamasıdır ki, bu daha fazla deneyim ve çaba ile mümkündür. 1. aşamada kişi yakından şifa vermesini öğrenir. Enerji aktarımında eller kullanılır. Vücutta akış halinde olan kozmik enerji ellerden çıkar. Uygulamacı ellerini uygulama yapacağı yerin üzerine koyarak meditasyon tekniği ile enerji aktarımını yapar. 2. aşama da ise semboller öğrenilerek daha özgür bir uygulama alanı yaratılır. Şifa uygulamacısı sembolleri kullanarak enerjisi uzağa gönderebilir. 3. aşama eğitimi ise ortalama 1-2 yıl gibi enerji uygulamalarının ardından eğitmenlik aşamasına geldiği düşünülen kişiye eğitmeni tarafından verilir. Bu aşama da kendi içinde pratik ve teorik eğitim olarak iki bölüme...

Read More

RENK TERAPİ Renk terapi 8’ li renk çemberinden renk seçimi ve renk analizi ile başlayıp kişinin temel karakter özelliklerinin belirlenmesi, çakra düzeyinde renk tespiti ve sonrasında enerjileri dengelemeye yönelik bir yöntemdir. En yaygın olarak yapılan renk terapi ışıkla renk yükleme ve kralın dokunuşu yöntemidir. Renk projeksiyonu ile renk yükleme en etkili yöntemlerden biridir. İhtiyaç duyduğunuz renkle ışıklandırılmış bir odada vakit geçirmek dengelenmenizi sağlayacaktır. Kralın dokunuşu yöntemi uygulayıcının çakra bölgelerinde eller yardımı ile enerji analizi yapıp enerjiyi dengelemesi şeklindedir. Bir diğer yöntem ise mumlar yardımı ile renk enerjilerini belli sürelerle kişinin alabilmesini sağlamaktır. RENKLERLE KARAKTER ANALİZİ Evrende ışığın, sesin bir titreşimi olduğu gibi renklerin de bir titreşimi vardır. Harflerin ifade ettiği renkleri tespit ederek ismin nasıl bir karaktere sahip olduğu bulunur. Sonra sırasıyla barışık renkler ve ihtiyaç duyulan renkler açığa çıkar. Renklerle karakter analizini yaptıran kişi hangi rengin karakterine sahip olduğunu öğrenerek potansiyelinin farkına varır. Taşıdığı renk boyutunun özellikleri öğrenir. Varoluş sebebini fark eder. Dolayısıyla renklerle karakter analizi kişinin ‘kendini bil’mesi yolunda önemli bir çalışmadır. NEWTON VE RENK BİLİMİ Renk bilimi Isak Newton’un güneş ışığını elmas prizmadan geçirip renklerine ayırması ve her rengin titreşim dalga boyu düzeyinde karakter özelliklerini tespit etmesiyle başlamış. Sağlıktan sanata kadar pek çok alanda renklerin insan psikolojisine etkisi araştırılmıştır. Ve insan fark etse de etmese de renk titreşimlerinin hassas dokunuşlarla bizi derinden etkilediği anlaşılmıştır. Yedi renk güneş tayfının rengidir. Gökkuşağındaki kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavi, mor renkleri görebiliriz. Bu 7 renk aynı zamanda bedenimizdeki enerji merkezlerinin de rengidir. Hepsinin denk geldiği salgı bezleri vardır. “Buradaki yedi renkten her biri, bağlantılı bulundukları enerji merkezi bölgesindeki organların hastalıklarının tedavisinde yüz yıllardır kullanılmaktadır. Bu süreç Şamanizmden başlayarak Hint, Çin, Mısır, Yunan ve İslam medeniyetlerince de devam etmiştir.” İçerik Renk terapi ilk seansı 2 saatlik özel bir uygulamadır. Devam seansları 1 saate düşer ve ortalama 3 seans ile çalışma tamamlanır. 1- Çemberden renk seçimi ile kişinin o andaki ruh hali tespit edilir. 2- Renklerle karakter analizi; Kişiye özel renk analizi ile karakter özellikleri tespit edilir. 3- Kişinin hayata bakışında renk farkındalığı tespit edilir. 4- Renk yükleme yapılır. 5- Kısa ve uzun vadede uygulama kılavuzu verilir. Sonuç Analizden sonra pek çok alanda renk önerileri verilir. Daha dengede ve farkında olarak yaşamak için hangi renkleri kullanmanız gerekiyor? İhtiyaç duyduğunuz renkleri nerelerde kullanmanız gerekiyor? Size verilecek renk kılavuzu ile giyimde, dekorasyonda, beslenmede ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda bilinçli renk tercihleri yapabiliyorsunuz. Renk potansiyellerini öğrendiğinizde ilişkilerdeki sorunlara yaklaşımızı daha bilinçli ve çözüm odaklı olacaktır. Artık neyi neden yaptığınızı far edeceksiniz. Yatkın olduğunuz meslekler neler? Şuanda kendi renginizin yolunda mı yürüyorsunuz? Renklerle dostluğunuzu ilerlettiğinizde başka birine ihtiyaç duymadan kendi yaşamınızın koçu olabilirsiniz. Renk kılavuzu ile kendi kendinize terapi yapabilirsiniz. Renk ve...

Read More

Sanat Terapi Bireyler çevrenin ve toplumun değerlerinin baskınlığı altında kendi öz gelişimlerini unutabilirler. Oysa sağlıklı, dingin ve mutlu bir yaşam sürdürebilmek için kendi özümüzü tanımaya, yaşamımızı özümüzle uyumlamaya ihtiyacimiz vardır. Kendimizi ifade etmek – resimle ya da yazıyla – özümüzü ortaya çıkarmak, yaratıcı bir süreçtir ve sanat terapisinde özümüzü ortaya koyan bu süreç desteklenir, özümüzü güçlendirerek yaşamda esnekliğimizi ve problem çözme becerilerimizi artırır ve güven olgumuzu da geliştirir. Çeşitli rahatsızlıkların özünde görülen anksiyete, umutsuzluk olguları, v.b. kısıtlayıcı hisler yaratıcılığımızla yumuşak bir şekilde yavaş yavaş yok olur. Yaratıcılık ile mental hastalıklar arasındaki olası bağlantılar 20. yüzyılın başlarında ilk önce Avrupa ve daha sonra Amerika’da, sanatın ve yaratıcılığın terapi süreçlerine katilmasiyla belirginleşmiştir. Art therapy kavramı ressam Adrian Hill’in terapi gördüğü sanatoryumda diğer hastalarla yaptığı resim çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Sanatçı bu çalışmaları 1945 yılında Art Versus Illness adlı kitabında yayınlar. Sanat terapisinin diğer terapilere göre farkı, terapi sürecinde uzmanla danışan ilişkisinin içine üretilen eserin meta olarak alınması; bir sanat terapisi üçgeni kurulmasıdır: Danışan ve uzman hem eser üzerinden hem de direk ilişki kurar. Eser üzerinden kurulan ilişki, danışanın kendini, istediği taktirde, korunaklı şekilde (direk duyguları yerine resim üzerinden konuşarak) ifade etmesine yardımcı olur. Yaratıcılığa geniş olanak sağlayabilmek açısından çalışmalarda kapsamlı bir malzeme yelpazesi kullanılır. Seans esnasında üretilen eserler dışavurum olarak ele alınır ve terapiste simgeler üzerinden çalışacağı alanları sergiler. Böylelikle ortaya çıkan simgeler dönüştürülerek temelinde yatan negatif inançlar, kısıtlamalar veya travmalar giderilir, danışan geçmişin olumsuz etkilerinden arınır. Sanat Terapisi kimlere yapılır? Günümüzde Sanat Terapisi, birebir ve grup etkinlikleri olarak uygulanabilmekte ve bireye farklı teknik ve uygulamalarla faydalar sağlamaktadır. Herkesin içinde farklı oranlarda da olsa, sanatçı özellikler bulunur. Bu terapi yöntemi ile amacımız sanatçı olmak değil, özümüzde var olan özellikleri, değişik sanat dalları vasıtasıyla ortaya çıkarmaktır. Konuşarak kendimizi belli bir yere kadar ifade edebiliriz. İçimizde var olan ve sözcüklerle ifade edemediğimiz yanlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi Sanat Terapisi metoduyla son derece doğal, içgüdüsel ve rahatlıkla ifade edebilme şansını yakalarız. Resim, heykel yaparak, dans ederek, hareket edip, sesler çıkararak, yazı yazarak içimizdekileri dışa yansıtırız. Danışanın terapi süresince oluşturduğu yaratımlar, terapist tarafından yargılanamaz. Danışan ve Terapist bu süreçte birlikte bir keşif yolculuğundadır. Danışanın sahip olduğunun farkında olmadığı yanları ortaya çıkabilir. Sanat Terapisinin faydalarını özetle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: – Kişinin bedenine güvenini tazelemesi – İçsesine daha çok kulak verme – Gevşeme, yavaşlama, rahatlama, çözülme ve dinginleşme – Fiziksel, duygusal ve zihinsel engelleri – Hareket, resim, yazı, sesle kendi doğasını ifade etme – Kendiyle bilinçli yakınlık kurma, kendi içinde güvenli alan oluşturma – Yapmak / olmak arasındaki farkı deneyimleme – Zorlamak yerine izin verme Bu çalışma sanatın iyileştirici gücünden günlük hayatta da yararlanabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Analizden çok kişinin kendini bir bütün olarak deneyimlemesi ve ifade edebilmesinin kapılarını açar. ALEV ÜNEL...

Read More